Choď na obsah Choď na menu

Vitajte na stránkach občianskeho združenia

Hiperka


Podporujeme holistický (celostný) prístup ku koňom v programe EBH (energy balancing of horses).
Vedieme animoterapiu prostredníctvom rôznych druhov zvierat pre zdravotne znevýhodnených ľudí.
Podporujeme terapiu prácou, ergoterapiu pre ľudí zo sociálne znevýhodnených rodín. 
Organizujeme jazdecké a športové aktivity pre deti sociálne a zdravotne znevýhodnených rodičov. Práca a zvieratá môžu nám aj našim klientom pomôcť lepšie cítiť svoje pocity, vedieť sa sústrediť, nastoliť rovnováhu telo - myseľ. Lepšie komunikovať s ľuďmi aj so zvieratami. Naučiť sa pracovať so svojimi hranicami a obmedzeniami, posilniť sebadôveru. Naučiť sa sebadisciplíne a lojalite k druhým. Postarať sa najprv o druhých a potom o seba, vedieť komunikovať o svojom hendikepe, nech je akýkoľvek. Klienti sa učia otvárať svoju dušu a vyjadrovať pocity o svojich traumách a blokoch. Zvieratá sú skvelí poslucháči. Toto všetko prebieha v uvoľnenej atmosfére, v prírode a s partnerom, ktorý nesúdi, nekritizuje, no počúva, súcíti a reaguje na náladu človeka. 


Naša činnosť je dočasne pozastavená. 
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na emaile hiperka@gmail.com

hiperkacolop30-new-----kopia.jpg