Choď na obsah Choď na menu

EBoH (Energy Balancing of Horse)

 

"Ozajstnou prekážkou na ceste k poznaniu, je pohŕdanie niečím, čo človek ani nevyskúšal"
Jerry Petersen

__________________________


Na internete keď si zadáte skratku EBH, už existuje a popisuje niečo iné ako my. Pôvodne sme používali skratku EBH. Aby vás to nemýlilo, vysvetlíme malú zmenu v názve. Preto sme sa rozhodli, že sa budeme líšiť, aby ste nás rozoznali podľa nej tak, že pridáme malé o. Je to súhrn prvých písmen zo všetkých použitých slov názvu energy balancing of horse. Teda EBoH. V tomto názve je aj slovo BoH, ktorý pojednáva presne o tom, o čom to celé je. O "veciach medzi nebom a zemou", o duši, o láske a čistote úmyslov. Rovnaké princípy platia pre tie oblasti, ktorým sa hovorí nadprirodzené.

"Pokiaľ si niekto zabezpečí koňa kvôli posilneniu svojho ega, chce vyhrávať preteky alebo sa s ním predvádzať pred ostatnými, nechcem sa toho zúčastniť."
Michaela Ľudmová

 

Prioritou EBoH je láska - ku zvieraťu, k sebe - a to si vyžaduje neustále si uvedomovať a rešpektovať osobnosť zvieraťa pri akejkoľvek činnosti. Pokiaľ do určitej doby nie sme schopní naplniť cieľ, nemá zmysel v tom pokračovať. Treba zmeniť postup, aby nebola narušená dôvera. Človek, ktorý pocíti zvláštnu príťažlivosť k týmto obrom vie pochopiť, že cesta ku vzťahu vedie cez humor, pokoru a dôveru. Kone sú tvory, ktorých sa citlivý človek nevie nasýtiť. Jednoduchá práca so zvieratami robí človeka šťastným. A to nemusí jazdiť, ani ich inak obmedzovať. Keď človek netrávi čas so zvieratami, ťažko to pochopí. Zviera ho naučí mnoho princípov, ktoré platia na ne aj na nás. Tak ako v Individuálke, tak aj v EBoHčku sa kladie veľký dôraz na prejavovanie emócií. V Individuálke ich prejavuje klient prostredníctvom koňa a v EBoH ich prejavuje kôň prostredníctvom človeka. Kone predstavujú model silných stránok, ako je spolupráca, vzťah, vnímavosť, emócie a intuícia. Kone majú dar učiť sa na prvý krát a rozvíjať činnosti, ktoré pochopili z jediného zážitku. V divokej prírode má kôň len jednu šancu pochopiť situáciu správne. Je od prírody vnímavý a vždy v strehu, teda pozorný. Keby plánoval do budúcna, spomínal na minulosť, hladný dravec by ho dávno zožral. Táto konská schopnosť orientovať sa do prítomnosti mu pomáha pri hľadaní a nachádzaní komunikačných kanálov so svojím človekom. Súčasní ľudia sú fascinovaní slovom, no vedci a psychológovia prišli na to, že komunikácia je verbálnou iba na 10 percent. Ostatok je reč tela, vyžarovanie, teda neverbálna komunikácia. Dlhá rada informácií vzniká na základe správania, prejavovania emócií a energetických výmen, ktoré ľudia v dnešnej pretechnizovanej dobe strácajú a prestávajú vnímať. Kone však tieto danosti majú na vysokej úrovni a preto prichádza k nepochopeniu zo strany ľudí. Nepochopeniu ich neverbality. Prvou podmienkou duševného pokoja každého koňa sú sociálne kontakty, ku ktorým prirodzene príde v stáde. Pokiaľ nemáte možnosti dať svojho koňa do stáda a vidíte, máte od veterinára potvrdené, že jeho zlý stav nesúvisí s fyzickými problémami, ale s psychikou, ste na správnej adrese. Prácou zo zeme sa spolu s vami pokúsime nastoliť u vášho koňa pokoj a mier. Pokiaľ nemáte podmienky dopriať svojmu koňovi, zubára, ortopéda a ortopedického kováča, nevadí. Aj toto je totiž dôležité, aby sa váš kôň cítil komfortne a u nás ste na správnej adrese. Keď je výchova koňa od žriebäťa v poriadku, žiadne EBoH nie je nutné. Keď je základ vzťahu koníka k ľuďom podchytený od malička a korigovaný v rámci pravidiel v ľudskom "stáde", žiadne EBoH nie je potrebné. Kôň v stáde vyrastie a vyvinie sa v zrelého a duševne spokojného a vyrovnaného koňa. 

 

dsc_0515.jpgEBoH je pre tie koníky alebo tých z vás, ktorí cítite, že niečo nie je v poriadku, alebo vidíte, že správanie vášho koňa je viditeľne prejavujúce sa podľa vás negatívnym spôsobom. V tom prípade sa ozvite na kontakty, uvedené na spodku úvodnej strany, keď už nebudeme mať na nej upozornenie, že je naša činnosť dočasne pozastavená. 

Pošlite fotografie vášho koníka, videá s problémovým správaním, vyplňte naše formuláre a uhraďte zálohu. Keď bude v poradovníku voľné miesto, môžete so svojím koníkom prísť a ostatné dáme na poriadok osobne. 

 

______________________________________________________________________________________________________

Moja práca so zvieratami.

Je to niečo ako pokojný tok, neuvedomujem si tok času, aby som cielene komunikovala s prihliadajúcimi ľuďmi. Sústredím sa len na zviera a našu spoluprácu. Venujem sa len jemu a neuvedomujem si prítomnosť ľudí, ktorí sa prizerajú, aby som reagovala, cielene komunikovala, a vysvetľovala, čo práve robím a prečo. Vítam pri sebe človeka, ktorý ma pozná a pozná aj moju prácu s koňmi. Prácou zo zeme sa oboznamujem  so stavom a psychikou zvieraťa a spoločne s ním sa zlaďujeme a po malých krokoch postupujeme smerom ku spoločnej dôvere a šanci byť samými sebou. Tento človek je tu preto, aby "prekladal" do zrozumiteľnej reči to, čo robím a venoval sa majiteľom zvierat, s ktorými práve pracujem. Práca zo zeme je nepostrádateľnou súčasťou komunikácie s koňom a prípravu na vyššiu prácu na podsadení a ohybnosti, a tiež prípravou na jazdenie. Cieľom je vnútorne spokojné zviera, pripravené realizovať a citlivo reagovať na moje požiadavky v jeho záujme. Vďaka práci Klausa Ferdinanda Hempflinga som pochopila, že pracujem veľmi podobným systémom, len mi chýbal schodík k vyššej drezúre koní prirodzeným spôsobom. Pracujem krátko a intenzívne, často mením smer a ruchy. Prácou na lonži pripravujem zviera na prácu pod sedlom. Pod ľudským telom, ktoré prechádza systémom body awareness (body psychoterapia). Práca so zvieraťom nemá byť žiadna rutina, len radosť a odovzdanosť, a prekvapivých zmenách a výzvach na strane jazdca aj koňa. Som fascinovanou pozorovateľkou vývoja koňa aj jeho tela a dávkujem mu prácu zo zeme v krátkych a intenzívnych intervaloch. Dovnútra plece a iné cviky na lonži aj pod sedlom sa u každého koňa vyvíja inak. Netreba sa držať žiadnych plánov ani programu. Treba byť len intuitívny a stabilný v rozhodnutiach. Posolstvo pre koniarov: vy ste majstri - vždycky!! To znamená že musíte byť dokonale kľudní a mierni. Je rozdiel v pojmoch drezúra a tanec so zvieraťom. Keď koňovi dám dostatočný priestor, prezentuje sa sebe vlastným spôsobom. Potom sa príroda ukáže v najúžasnejšej pohybovej harmónii výrazu koňa a pokory človeka. Priestor, ktorý si jednoducho musím nárokovať, Duševne alebo fyzicky. Mentálne steny budujem pri každej práci s koňom a fyzicky ho usmerňujem prútom, bičom a rukami, rečou môjho tela. Dôrazne, jemne, stabilne a radostne. Energia tela a ducha je dôležitá,  a zároveň mám dôveru v osud, aj napriek jeho výzve a môjmu počiatočnému strachu a rešpektu. Všetko sa to deje v záujme koňa a pre bezpečnosť človeka. Vždy sa nastavím na vnímanie môjho osobného priestoru, vitálneho kruhu.  U koní to funguje v stádovej hierarchii a človek by to od nich mal prevziať a vyžadovať. Dodržiavanie osobného priestoru je dôležité aj v medziľudských vzťahoch. Kone a zvieratá ma stále učia byť empatická a logická zároveň. Byť neoblomne pevná vo svojich rozhodnutiach a stabilná vo svojich emóciách. Mladí dospelí by sa toto mali povinne učiť v školách, ako prípravu do života. 
Michaela