Choď na obsah Choď na menu

Ergoterapia

11. 7. 2021

Ergoterapia je terapia prácou. Pracovná terapia je definovaná v zákone č. 448/2008 Z. z., o sociálnych službách  ako odborný úkon, ktorého cieľom je získať pracovné návyky a zručnosti človeka pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením. Ergoterapia je profesia, ktorá prostredníctvom zmysluplného zamestnávania usiluje o zachovanie a využívanie schopností jedinca potrebných pre zvládanie bežných denných činností u osôb v akomkoľvek veku a s akýmkoľvek znevýhodnením. Podporuje jedinca v bežnom živote pričom plne rešpektuje jeho osobnosť a možnosti.

§ 23 zákona o sociálnej pomoci
Rozvoj pracovných zručností. Rozvoj pracovných zručností je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

Z vlastnej skúsenosti vieme, že záhrada, alebo starostlivosť o zvieratá 24/7 môže výrazne zmeniť vývoj diagnózy klienta. Máme skúsenosť, že aj verdikt odborného lekára o nezvratnosti diagnózy klienta, môže byť zmenený práve radikálnym zlepšením príznakov diagnózy. Je dokázané, že napríklad  ergoterapia prácou na záhrade a intenzívnou prácou na sebe toto dokáže u niektorých cieľavedomých klientov s diagnózou v začínajúcej fáze. Na Slovensku existujú hipoterapeutické centrá, a psychiatrické liečebne, ktoré by vedeli o tomto rozprávať.  Ergoterapia u nás zahŕňa prácu na záhrade a starostlivosť o zvieratá, vďaka ktorým sa naši klienti zo sociálne znevýhodnených rodín učia pracovným návykom príjemnou a motivačnou formou. Učia sa alebo znovu získavajú pracovné návyky a tak sa pripravujú na pracovný trh, na prípadné nájdenie si práce a návrat do normálneho života. Ergoterapia podporuje fyzickú zdatnosť a mentálnu odolnosť, tvorivosť a zmysel života. Veľa klientov s diagnózami nachádza pri zvieratách opäť zmysel života, buduje si kondíciu a klienti zo sociálne  znevýhodnených rodím si nachádzajú nové priateľstvá a učia sa lojalite, zodpovednosti a pracovitosti, lebo ani záhrada, ani zvieratá sa o seba sami nepostarajú. 

Cieľom programu je motivovať ženy v ťažkej životnej situácii hľadať a rozvíjať svoje vlastné sily, schopnosti a zručnosti. Program je určený pre ženy a mužov od 18 do 50 rokov, bez vážnejších fyzických alebo psychických obmedzení, aby zvládali fyzickú prácu. 

Vzhľadom na zdravotné problémy našej terapeutky je táto služba dočasne POZASTAVENÁ.


images.jpg