Choď na obsah Choď na menu

Hipoterapia

"...Vždy sa s koňom prepojte skrze vibráciu lásky..."
Margrit Coates


Pohladenie a pritúlenie sa k hipoterapeutickému koňovi chorobu nevylieči, no pomôže odbúrať stres, človek príde na iné myšlienky, vypne hlavu, sústredí sa na koňa a jeho potreby a odpúta sa od trápení. Jazdenie a hry s koňom navodia dobrú náladu, vyplavia sa endorfíny a človek sa cíti výnimočný. Hipoterapia je terapia prostredníctvom koňa. Kôň sa nevie sám očistiť, vyhnojiť si, ošetriť si rany, k tomu potrebuje pomoc človeka. Za túto starostlivosť nám kôň dáva niečo úplne iné, svoju pozornosť, čistú lásku, zrkadlenie našich pocitov a nálad, spoluprácu a konfrontáciu s inakosťou. 
 


O duševné zdravie je rovnako dôležité sa starať, ako o fyzické zdravie a telesnú kondíciu. Jedno bez druhého nemôže fungovať. Duševné zdravie pomáha zvládať emócie, pocity a nálady. Kone rozvíjajú všetky tieto zložky osobnosti súčasne.  Starostlivosť o duševné zdravie prispieva k prevencii pred náročnými duševnými stavmi, ako je úzkosť, depresia.

Čo ponúkame?


1) hipoterapia pre nevidiacich a slabozrakých
Zahŕňa:

- hladenie a mojkanie sa s koňom (emocionálna podpora, taktilná stimulácia, vytváranie a budovanie vzťahu s koňom, motivácia, inklúzia, nachádzanie nových priateľstiev a medziľudských vzťahov)
- čistenie koňa (taktilná stimulácia, jemná a hrubá motorika, zmysel pre prácu kvôli druhému, ošetrovanie a starostlivosť o koňa)
- vodenie koňa (spolupráca s terapeutkou, spolupráca s koňom, rozvoj a podpora pozornosti a kognitívnych funkcií)
- samotné a časom samostatné jazdenie (voltížne cviky)

2) vodenie na koni pre znevýhodnených seniorov
Zahŕňa:

- hladenie a mojkanie sa s koňom (sebareflexia, taktilná a emocionálna stimulácia, budovanie vzťahu s koňom)
- čistenie koňa (rozvoj a podpora rozvoja hrubej motoriky, jemnej motoriky, odvahy pri čistení kopýt)
- vodenie koňa s asistenciou (rozvoj koordinácie oko – ruka, fyzickej aktivity, spolupráce s inou bytosťou, rozvoj a podpora pozornosti a kognitívnych funkcií)
- samotné vodenie na koni (podpora odvahy, správneho držania tela, samostatnosti, eliminácia závislosti na terapeutke, u fyzicky zdatných klientov samostatné vodenie koňa na lonži z chrbta koňa)

3) návšteva seniorov s poníkmi v ich prostredí zariadenia soc. služieb
Zahŕňa:


- dovoz aj odvoz poníkov na miesto určenia
- hladenie a mojkanie (taktilná a emocionálna stimulácia, budovanie vzťahu s koňmi – poníkmi, inklúzia prostredníctvom koní)
- vodenie poníkov (koordinácia oko:ruka, rozvoj empatie, pozornosti, rozvoj a podpora kognitívnych funkcií)
- hry pri poníkoch a s poníkmi (rozvoj kognitívnych funkcií, pamäte a hlavne pozornosti, podpora spolupráce, podpora fér plej, podpora súťaživosti a zdravého sebavedomia)

4) sociálna rehabilitácia s koňom pre mládež a dospelých zo sociálnych zariadení
Zahŕňa:

- komunikácia, pozdrav (rozvoj sociálnych zručností ako je pozdrav pri príchode aj odchode, neverbálna komunikácia s koňom, verbalizácia svojich potrieb)
- voľný čas (zmysluplné trávenie voľného času)
- priateľstvá (budovanie a podpora medzidruhových priateľstiev, budovanie vzťahov, nachádzanie nových priateľstiev)
- inklúzia (prirodzené začlenenie sa do komunity pracovníkov a sympatizantov ranča)
- hry a súťaže (edukácia, kvízy, hry na hrubú aj jemnú motoriku, rozvoj hravosti a súťaživosti, rozvoj zmyslu pre fér play, dopravná výchova prostredníctvom hier s koňom)


 

 

Štatistiky

Online: 1
Celkom: 29042
Mesiac: 1516
Deň: 52

Mail list


Kontakt

Názov: HIPERKA,o.z.

IČO:
37904469
BANKOVÝ ÚČET ČSOB:
SK20 7500 0000 0040 1893 0167
BANKOVÝ ÚČET FIO BANKA:
SK98 8330 0000 0020 0276 6738
PRACOVISKO:
Ranč Lieskovec, Bratislava
KONTAKTNÁ OSOBA:
Bc. Michaela Ľudmová

0940/ 633 779

hiperka@gmail.com

© 2024 eStránky.sk | Tvorba www stránok